Få en komplet oversigt over omregning fra Fahrenheit til celsius - et uundværligt værktøj, hvis du skal omregne udenlandske opskrifter.

Fahrenheit til celsius

Skal du bage en kage efter en amerikansk opskrift? Så vil du højst sandsynligt opleve, at den amerikanske opskrift vil angive ovntemperaturen i Fahrenheit, og så får du brug for at omregne fra Fahrenheit til celsius. 

I Danmark bruges betegnelsen °C (grader celsius) om ovnens temperatur for det meste, mens andre lande ofte bruger °F (Fahrenheit) som måleenhed. Hvis du skal oversætte opskrifter fra andre lande, så er det derfor meget praktisk at vide, hvordan du omregner ovntemperaturen.

For at omregne fra Fahrenheit til celsius trækker du 32 fra Fahrenheit-temperaturen og dividerer derefter med 1,8 for at få temperaturen i celsius. Omregning fra Fahrenheit til grader celsius ser dermed således ud i følgende formel:

°C = (°F – 32) / 1,8

Og ellers kan du finde de oftest brugte temperaturer i tabellen herunder:  

Omregning fra Fahrenheit til celsius

Fahrenheit  Celsius     
32 (frysepunkt) 0 (frysepunkt)
125 50
140 60
160 70
175 80
190 90
210 (kogepunkt) 100 (kogepunkt)
230 110
250 120
260 130
280 140
300 150
320 160
340 170
350 180
370 190
390 200
410 210
425 220
450 230
480 250
500 260
520 270

 

Temperaturerne er rundet op/ned til nærmeste 10’er.

Find også omregning af andre måleenheder her: Cups til gram og ounces

 

Photo on Visual hunt